Rejestracja przez internet

Strona główna Rejestracja przez internet

Jeżeli posiadasz jedną  z wymienionych poniżej form wymaganego podpisu, możesz zarejestrować się w PUP dla PT przez internet:

1. Bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu,
2. Podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP
3. Podpis osobisty weryfikowany za pomocą ważnego certyfikatu podpisu osobistego

W takim przypadku nie jest wymagana wizyta w urzędzie pracy, dokumenty wymagane przy rejestracji załączamy do formularza w formie skanu a data rejestracji jest datą złożenia podpisanego wniosku wraz z załączonymi zeskanowanymi dokumentami i oświadczeniami.

Jeżeli nie posiadasz żadnej z wymienionych powyżej form wymaganego podpisu, możesz zgłosić gotowość do rejestracji w PUP dla PT przez internet. W takim przypadku wymagana jest wizyta w urzędzie pracy w terminie wyznaczonym telefonicznie przez pracownika urzędu. Dokumenty wymagane przy rejestracji załączamy do formularza w formie skanu a oryginały przedstawiamy urzednikowi podczas wizyty w PUP. Data rejestracji jest datą zgłoszenia się do urzędu pracy na wyznaczony termin wizyty.

UWAGA!
Aby skorzystać ze zgłoszenia do rejestracji przez Internet lub pełnej rejestracji internetowej, konieczne jest posiadanie adresu e-mail.
Poniżej znajduje się link do strony z rejestracją:

Zasiłek

Ilość wyświetleń: 11712