O urzędzie

Strona główna O urzędzie

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego obsługuje osoby bezrobotne z gmin:

  • miasta Chełmża,
  • gminy Chełmża,
  • gminy Czernikowo,
  • gminy Łysomice,
  • gminy Obrowo,
  • gminy Zławieś Wielka,
  • gminy Wielka Nieszawka,
  • gminy Łubianka,
  • gminy Lubicz

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego powołany jest w celu udzielania pomocy osobom bezrobotnym i poszukującym pracy z terenu powiatu toruńskiego w formie bezpłatnego pośrednictwa pracy i udzielania pomocy finansowej osobom, które spełniają warunki określone w Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Powiatowy Urząd Pracy służy także pomocą poprzez bezpłatne indywidualne poradnictwo zawodowe, a także zorganizowane w formie Klubu Pracy, warsztaty z z zakresu aktywnych form poszukiwania pracy oraz szkolenia mające na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych przez osoby poszukujące pracy.

Kierownictwo PUP dla PT
Dyrektor PUP dla PT Waldemar Bartkowiak
Z-ca Dyrektora PUP dla PT Paweł Przyjemski
Główny Księgowy Joanna Szczepaniak
Kierownik Referatu Instrumentów Rynku Pracy Anna Załęcka-Peplińska
Kierownik Referatu Ewidencji Świadczeń i Informacji Beata Wolińska
Ilość wyświetleń: 12663