Klub Integracji Społecznej „Nad Drwęcą”

Strona główna Klub Integracji Społecznej „Nad Drwęcą”

Gmina Lubicz w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy dla Powiatu Toruńskiego

pozyskała dotację z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

w wysokości 50 000

na realizację kolejnej edycji projektu Klub Integracji Społecznej „Nad Drwęcą”.

Tym razem wsparcie uzyska 15 bezrobotnych  mieszkańców Gminy Lubicz. Projekt realizowany będzie od czerwca do grudnia 2016r. Realizatorem projektu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiczu.

W ramach projektu oferujemy:  pomoc  specjalistów w zaplanowaniu indywidualnej ścieżki kariery dla każdego uczestnika, szkolenia zawodowe, pośrednictwo pracy, zatrudnienie w ramach Prac Społecznie Użytecznych, darmowe poradnictwo specjalistyczne, udział w interesujących warsztatach.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny dla uczestników.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerem telefonu GOPS 56 674 21 55 od pn. do pt. w godzinach 7:15 – 15:00

Ilość wyświetleń: 742
Załączniki