Dla pracodawców

Strona główna Dla pracodawców

Aktualności i ogłoszenia

2017.01.16 – Ogłoszenie o naborze wniosków o zawarcie umowy o refundację kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne bezrobotnych do 30 roku życia – szczegóły ogłoszenia

2016

2016.09.29 – Ogłoszenie o naborze wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy – szczegóły ogłoszenia

2016.09.01 – Ogłoszenie o naborze wniosków – Staże – szczegóły ogłoszenia i Prace interwencyjne – szczegóły ogłoszenia

2016.09.01 – Ogłoszenie o naborze wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy – szczegóły ogłoszenia

2016.08.04 – Ogłoszenie o naborze wniosków – Krajowy Fundusz Szkoleniowy – szczegóły ogłoszenia

2016.08.04 – W dniu 27 lipca 2016 roku zakończenie naboru wniosków na refundację kosztów na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne zdrowotne do 30 roku życia

2016.07.22 – Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego w Toruniu prowadzi nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy (art. 49 ust.2-6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) – szczegóły ogłoszenia

2016.07.13 – Ogłoszenie o naborze wniosków o zawarcie umowy o refundację kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne bezrobotnych do 30 roku życia – szczegóły ogłoszenia

2016.04.29 – Ogłoszenie o naborze wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia – szczegóły ogłoszenia

2016.04.26 – Ogłoszenie o naborze wniosków – Staże i Prace interwencyjne – bezrobotni powyżej 50 roku życia – szczegóły ogłoszenia

2016.04.14 – Ogłoszenie o naborze wniosków – Prace interwencyjne – PO WER – szczegóły ogłoszenia

2016.03.30Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego informuje, iż z dniem 31.03.2016r. zakończone zostaną nabory wniosków o zorganizowanie stażu w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Funduszu Pracy.

2016.02.29 – Ogłoszenie o naborze wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego – RPO – szczegóły ogłoszenia

2016.02.15 – Ogłoszenie o naborze wniosków – Staże i Prace interwencyjne – RPO – szczegóły ogłoszenia

2016.02.15 – Ogłoszenie o naborze wniosków – Staże i Prace interwencyjne – PO WER – szczegóły ogłoszenia

2016.02.15 – Ogłoszenie o naborze wniosków – Staże i Prace interwencyjne – Fundusz Pracy – szczegóły ogłoszenia

2016.01.26 – Ogłoszenie o naborze wniosków – Krajowy Fundusz Szkoleniowy – szczegóły ogłoszenia

2016.01.21 – Ogłoszenie o naborze wniosków o refundację części kosztów zatrudnienia – szczegóły ogłoszenia

2015

2015.08.27 – Ogłoszenie o naborze wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy – szczegóły ogłoszenia

2015.08.27 – Ogłoszenie o naborze wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy współfinansowanych ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  – szczegóły ogłoszenia

2015.08.19Ogłoszenie o naborze wniosków – prace interwencyjne, stażeszczegóły ogłoszenia

2015.06.02 - Ogłoszenie o naborze wniosków – prace interwencyjne, staże, doposażenie stanowiska pracy - szczegóły ogłoszenia

2015.05.29 - Ogłoszenie o naborze wniosków – Prace interwencyjne – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój - szczegóły ogłoszenia

2015.05.12 - Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej PAI - szczegóły ogłoszenia

2015.05.04 - Ogłoszenie o naborze wniosków – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój - szczegóły ogłoszenia

2015.04.21 - Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą „Działania z zakresu integracji społecznej osób bezrobotnych znacznie oddalonych od rynku pracy i zagrożonych wykluczeniem społecznym, uczestniczących w PAI w 2015 r.” - szczegóły ogłoszenia

2015.04.21 - Ogłoszenie o naborze ofert w ramach konkursu dotyczącego realizacji zadania publicznego pod nazwą „Działania z zakresu integracji społecznej osób bezrobotnych znacznie oddalonych od rynku pracy i zagrożonych wykluczeniem społecznym, uczestniczących w PAI w 2015 r.” - szczegóły ogłoszenia

2015.02.24 – Ogłoszenie o naborze wniosków – Krajowy Fundusz Szkoleniowy - szczegóły ogłoszenia

2015.02.10 - Ogłoszenie o naborze wniosków dotyczących zorganizowania stażu - szczegóły ogłoszenia

2015.01.30 - Ogłoszenie o naborze wniosków dotyczących: zorganizowania zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych, zorganizowania stażu - szczegóły ogłoszenia

2014.12.03 – Zamknięcie naboru wniosków o refundację prac interwencyjnych - Uprzejmie informuję, iż w związku z wyczerpaniem limitu środków Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej przeznaczonych na realizację prac interwencyjnych na realizację programu aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy, wnioski o refundację prac interwencyjnych dla skierowanego bezrobotnego złożone do Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Toruńskiego po dniu 05 grudnia 2014 r. zostaną rozpatrzone odmownie.

2014.10.29 - Ogłoszenie o naborze wniosków o refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy ze środków PFRON - szczegóły ogłoszenia

Zamknięcie naboru wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy - Uprzejmie informuję, iż w związku z wyczerpaniem limitu środków Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej przeznaczonych na realizację wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy na realizację programu aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy wnioski o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego złożone do Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Toruńskiego po dniu 10 października 2014 r. zostaną rozpatrzone odmownie.

Zamknięcie naboru wniosków o organizację staży - Uprzejmie informuje, że w związku z obowiązującym ograniczeniem dotyczącym wielkości zobowiązań możliwych do podjęcia na kolejny rok budżetowy, wnioski o organizację stażu złożone po dniu 10.10.2014r. będą rozpatrzone odmownie.

2014.09.09 - Ogłoszenie o naborze wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy - szczegóły ogłoszenia

2014.09.05 - Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego - szczegóły ogłoszenia

2014.08.07 - Ogłoszenie o naborze wniosków dla osób powyżej 50 roku życia, dotyczących: zorganizowania zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych, zorganizowania stażu, grantu na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy oraz dofinansowania wynagrodzenia na podstawie art. 60d - szczegóły ogłoszenia

2014.07.11 - Ogłoszenie o naborze wniosków dotyczących: zorganizowania zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych, zorganizowania stażu, przyznania bonu stażowego, przyznania bonu zatrudnieniowego oraz refundacji kosztów poniesionych na składki ZUS - szczegóły ogłoszenia

2014.07.11 - Ogłoszenie o naborze wniosków dotyczących: zorganizowania zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych, zorganizowania stażu, grantu na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy oraz dofinansowania wynagrodzenia na podstawie art. 60d - szczegóły ogłoszenia

2014.06.26 - Ogłoszenie o naborze wniosków dotyczących: zorganizowania zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych, zorganizowania stażu, przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy - szczegóły ogłoszenia

2014.03.18 - Ogłoszenie o naborze wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego - szczegóły ogłoszenia

2014.01.14 – Ogłoszenie o naborze wniosków o zorganizowanie stażu oraz zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych w ramach projektu „Moja Praca – Moja Przyszłość” – szczegóły ogłoszenia

Ilość wyświetleń: 92820