Dla Bezrobotnych / Poszukujących pracy

Strona główna Dla Bezrobotnych / Poszukujących pracy

Aktualności i ogłoszenia

2016.08.26 – Ogłoszenie o naborze wniosków – działalność gospodarcza FP – szczegóły

2016.08.16 – Ogłoszenie o naborze wniosków – działalność gospodarcza – szczegóły

2016.07.20 – Ogłoszenie o naborze na szkolenia grupowe – osoby powyżej 50 roku życia – szczegóły

2016.05.20 – Ogłoszenie o naborze wniosków – działalność gospodarcza – szczegóły

2016.02.26 – Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej (PO WER) – szczegóły ogłoszenia

2016.02.24 – Ogłoszenie o naborze wniosków na szkolenie (bezrobotni w wieku powyżej 50 roku) – szczegóły ogłoszenia

2016.02.24 – Ogłoszenie o naborze wniosków na szkolenie (RPO) – szczegóły ogłoszenia

2016.02.24 – Ogłoszenie o naborze wniosków na szkolenie (PO WER) – szczegóły ogłoszenia

2015

2015.08.28 – Ogłoszenie o rozpoczęciu naboru na szkolenia (RPO) – szczegóły ogłoszenia

2015.08.28 – Ogłoszenie o rozpoczęciu naboru na szkolenia (POWER) – szczegóły ogłoszenia

2015.08.28 – Ogłoszenie o rozpoczęciu naboru na szkolenia – szczegóły ogłoszenia

2015.08.28 – Ogłoszenie o rozpoczęciu naboru wniosków o przyznanie jednorazowo dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej (zwalniani z pracy w 2015) – szczegóły ogłoszenia

2015.08.28 – Ogłoszenie o rozpoczęciu naboru wniosków o przyznanie jednorazowo dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej (RPO) – szczegóły ogłoszenia

2015.08.28 – Ogłoszenie o rozpoczęciu naboru wniosków o przyznanie jednorazowo dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej (POWER) – szczegóły ogłoszenia

2015.08.28 – Ogłoszenie o rozpoczęciu naboru wniosków o przyznanie jednorazowo dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej (art. 49) – szczegóły ogłoszenia

2015.08.27 – Ogłoszenie o naborze wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy – szczegóły ogłoszenia

2015.08.27 – Ogłoszenie o naborze wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy współfinansowanych ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  – szczegóły ogłoszenia

2015.05.05 – Ogłoszenie o naborze wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy  – szczegóły ogłoszenia

2015.04.13 – Ogłoszenie o rozpoczęciu naboru wniosków o przyznanie środków z PFRON  – szczegóły ogłoszenia

2015.03.25 – Ogłoszenie o rozpoczęciu naboru wniosków dla uczestników zakwalifikowanych do udziału w projekcie  w ramach naboru przeprowadzonego w dniach 09 – 23.02.2015r.  – szczegóły ogłoszenia

2015.02.05 – Ogłoszenie o rozpoczęciu naboru wniosków o przyznanie jednorazowo dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej  – szczegóły ogłoszenia

2014.11.17 - Pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej i utworzenie nowego miejsca pracy - szczegóły ogłoszenia

2014.10.13 - Ogłoszenie o naborze wniosków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej ze środków PFRON - szczegóły ogłoszenia

2014.09.10 – Ogłoszenie o rozpoczęciu naboru wniosków o przyznanie jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej  – szczegóły ogłoszenia

2014.07.11 - Ogłoszenie o naborze wniosków dotyczących: zorganizowania zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych, zorganizowania stażu, przyznania bonu stażowego, przyznania bonu zatrudnieniowego oraz refundacji kosztów poniesionych na składki ZUS - szczegóły ogłoszenia

2014.07.11 - Ogłoszenie o naborze wniosków dotyczących: zorganizowania zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych, zorganizowania stażu, grantu na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy oraz dofinansowania wynagrodzenia na podstawie art. 60d - szczegóły ogłoszenia

2014.06.26 - Ogłoszenie o naborze wniosków dotyczących: zorganizowania zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych, zorganizowania stażu, przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy - szczegóły ogłoszenia

2014.05.16 – Informacja o naborze wniosków o przyznanie środków z PFRON na finansowanie działań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych  – szczegóły ogłoszenia

2014.04.28 – Informacja dla uczestników odbywających szkolenie „ABC Przedsiębiorczości” w dniach 16 – 23.04.2014r. oraz 24 – 30.04.2014r.  – szczegóły ogłoszenia

2014.03.18 – Wyniki weryfikacji formularzy rekrytacyjnych złożonych w ramach projektu współfinansowanego ze środków EU o przyznanie jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej w kwocie 21.000,00 zł  – szczegóły ogłoszenia

2014.02.05 – Ogłoszenie o rozpoczęciu naboru formularzy rekrytacyjnych o przyznanie jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej w kwocie 21.000,00 zł  – szczegóły ogłoszenia

2014.01.16 – Ogłoszenie o rozpoczęciu naboru wniosków o przyznanie stypendium na kontynuację nauki  – szczegóły ogłoszenia

 

Ilość wyświetleń: 79446