Nowa polityka prywatności i plików Cookies dla serwisów PUP

2016.11.07 – Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach środków kształcenia ustawicznego KFS

Strona główna 2016.11.07 – Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach środków kształcenia ustawicznego KFS

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego obejmujących kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą, egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych, badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem – szczegóły ogłoszenia

Ilość wyświetleń: 309