Nowa polityka prywatności i plików Cookies dla serwisów PUP
 • INFORMACJA – WYPŁATY GOTÓWKOWE

  Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego w Toruniu informuje, że od dnia 01.08.2016 roku wypłaty gotówkowe zasiłków i innych świadczeń dla bezrobotnych obsługiwanych przez Oddział Zamiejscowy w Chełmży będą realizowane w Banku Spółdzielczym Chełmno, ul. Chełmińska 1 w Chełmży.

 • Mobilni na rynku pracy

  KOLEJNY NABÓR DO PROJEKTU „Mobilni na rynku pracy – program aktywizacji zawodowej osób młodych z województwa kujawsko-pomorskiego” Celem Projektu jest pomoc w powrocie/wejściu na rynek pracy poprzez zdobycie nowych umiejętności i doświadczeń przydatnych przy poszukiwaniu i zdobywaniu zatrudnienia.

 • Klub Integracji Społecznej „Nad Drwęcą”

  Gmina Lubicz w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy dla Powiatu Toruńskiego pozyskała dotację z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 50 000 na realizację kolejnej edycji projektu Klub Integracji Społecznej „Nad Drwęcą”.

 • FORMULARZE ELEKTRONICZNE

  Zapraszamy do skorzystania z elektronicznych formularzy

 • ŚRODKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

  UWAGA: 16.08.2016 - Opublikowane zostało ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. ZACHĘCAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW.

Aktualności więcej »

 • 2016.08.26 – Rozpoczęcie naboru wniosków – jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej FP

  data publikacji: 26 sierpnia 2016

  Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego w związku z pozyskaniem dodatkowych środków z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozpoczął nabór wniosków na realizację programu aktywizacji zawodowej o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych objętych […]

 • Zakończenie naboru – KFS

  data publikacji: 19 sierpnia 2016

  Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego informuję, iż od dnia 19.08.2016 r. wstrzymuje nabór wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS). Kwota wynikająca ze złożonych przez pracodawców wniosków wyczerpuje […]

 • 2016.08.16 – Rozpoczęcie naboru wniosków – jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

  data publikacji: 16 sierpnia 2016

  Projekt skierowany jest do osób w wieku 18-29 lat pozostających bez pracy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Powiatu Toruńskiego w Toruniu jako bezrobotne (dla których ustalono II profil pomocy lub I profil pomocy w uzasadnionych przypadkach), które nie uczestniczą […]

 • Oferta pracy sezonowej w Hiszpanii

  data publikacji:

  Oferta pracy sezonowej w Hiszpanii przy sortowaniu i układaniu owoców cytrusowych w sezonie 2016 / 2017 praca w magazynie przy sortowaniu i układaniu cytrusów bez wymogu znajomości języka obcego praca na okres ok. 3 m-cy miejsce pracy – Walencja Szczegóły […]

 • 2016.08.04 – Ogłoszenie o naborze wniosków z rezerwy KFS

  data publikacji: 4 sierpnia 2016

  Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego obejmujących: kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą, egzaminy umożliwiające […]

 • Zakończenie naboru wniosków

  data publikacji:

  W dniu 27 lipca 2016 roku zakończenie naboru wniosków na refundację kosztów na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne zdrowotne do 30 roku życia.

 • 2016.08.01 – Wypłaty gotówkowe zasiłków – informacja

  data publikacji: 1 sierpnia 2016

  INFORMACJA Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego w Toruniu informuje, że od dnia 01.08.2016 roku wypłaty gotówkowe zasiłków i innych świadczeń dla bezrobotnych obsługiwanych przez Oddział Zamiejscowy w Chełmży będą realizowane w Banku Spółdzielczym Chełmno, ul. Chełmińska 1 w Chełmży. […]

 • 2016.07.22 – Ogłoszenie o naborze wniosków o zorganizowanie stażu

  data publikacji: 22 lipca 2016

  Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego w Toruniu prowadzi nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy (art. 49 ust.2-6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) – szczegóły ogłoszenia

 • Aktualizacja: Ogłoszenie o naborze wniosków – Program Aktywizacja i Integracja – PAI

  data publikacji: 20 lipca 2016
 • Nabór na szkolenia grupowe dla osób powyżej 50 roku życia

  data publikacji:

  Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego ogłasza nabór na szkolenia grupowe dla osób powyżej 50 roku życia – szczegółowe informacje