Nowa polityka prywatności i plików Cookies dla serwisów PUP
 • INFORMACJA – WYPŁATY GOTÓWKOWE

  Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego w Toruniu informuje, że od dnia 01.08.2016 roku wypłaty gotówkowe zasiłków i innych świadczeń dla bezrobotnych obsługiwanych przez Oddział Zamiejscowy w Chełmży będą realizowane w Banku Spółdzielczym Chełmno, ul. Chełmińska 1 w Chełmży.

 • Mobilni na rynku pracy

  KOLEJNY NABÓR DO PROJEKTU „Mobilni na rynku pracy – program aktywizacji zawodowej osób młodych z województwa kujawsko-pomorskiego” Celem Projektu jest pomoc w powrocie/wejściu na rynek pracy poprzez zdobycie nowych umiejętności i doświadczeń przydatnych przy poszukiwaniu i zdobywaniu zatrudnienia.

 • Klub Integracji Społecznej „Nad Drwęcą”

  Gmina Lubicz w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy dla Powiatu Toruńskiego pozyskała dotację z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 50 000 na realizację kolejnej edycji projektu Klub Integracji Społecznej „Nad Drwęcą”.

 • FORMULARZE ELEKTRONICZNE

  Zapraszamy do skorzystania z elektronicznych formularzy

 • ŚRODKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

  UWAGA: 16.08.2016 - Opublikowane zostało ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. ZACHĘCAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW.

Aktualności więcej »

 • 2016.09.20 – Zakończenie naboru wniosków

  data publikacji: 20 września 2016

  Przypominamy, że nabór wniosków o zorganizowanie stażu został zakończony 14.09.2016

 • 2016.09.13 – Lista rankingowa

  data publikacji: 13 września 2016

  LISTA RANKINGOWA WNIOSKÓW W RAMACH PROJEKTU – POWER 2016r. ZAKWALIFIKOWANYCH DO SZKOLENIA „ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”

 • 2016.09.01 – Zamówienia publiczne

  data publikacji: 1 września 2016

  W BIP PUP dla PT w menu Zamówienia Publiczne, dodane zostały 2 ogłoszenia: 1. Postępowanie prowadzane jest w oparciu o art.138o ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz.2164 z późn.zm.) – […]

 • 2016.09.01 – Rozpoczęcie naboru wniosków o zorganizowanie stażu dla bezrobotnych

  data publikacji:

  Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego w Toruniu prowadzi nabór wniosków: 1) o zorganizowanie stażu dla bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy (art. 49 pkt 2 i 4-6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) tj.: 2) […]

 • 2016.09.01 – Rozpoczęcie naboru wniosków o organizację prac interwencyjnych

  data publikacji:

  Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego w Toruniu prowadzi nabór wniosków: 1) o organizację prac interwencyjnych dla bezrobotnych (art. 49 pkt 2 i 4-6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) tj.: 2) o organizację prac interwencyjnych dla bezrobotnych […]

 • 2016.09.01 – Rozpoczęcie naboru wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

  data publikacji:

  Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego w związku z pozyskaniem dodatkowych  środków z Rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację programu aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, rozpoczyna nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. Program skierowany […]

 • 2016.08.26 – Rozpoczęcie naboru wniosków – jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej FP

  data publikacji: 26 sierpnia 2016

  Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego w związku z pozyskaniem dodatkowych środków z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozpoczął nabór wniosków na realizację programu aktywizacji zawodowej o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych objętych […]

 • Zakończenie naboru – KFS

  data publikacji: 19 sierpnia 2016

  Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego informuję, iż od dnia 19.08.2016 r. wstrzymuje nabór wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS). Kwota wynikająca ze złożonych przez pracodawców wniosków wyczerpuje […]

 • 2016.08.16 – Rozpoczęcie naboru wniosków – jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

  data publikacji: 16 sierpnia 2016

  Projekt skierowany jest do osób w wieku 18-29 lat pozostających bez pracy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Powiatu Toruńskiego w Toruniu jako bezrobotne (dla których ustalono II profil pomocy lub I profil pomocy w uzasadnionych przypadkach), które nie uczestniczą […]

 • Oferta pracy sezonowej w Hiszpanii

  data publikacji:

  Oferta pracy sezonowej w Hiszpanii przy sortowaniu i układaniu owoców cytrusowych w sezonie 2016 / 2017 praca w magazynie przy sortowaniu i układaniu cytrusów bez wymogu znajomości języka obcego praca na okres ok. 3 m-cy miejsce pracy – Walencja Szczegóły […]